Predajca

Názov:KODAS systems, s.r.o.
IČO:46772103
DIČ:2023578744
IČ DPH:SK2023578744
Mesto:Žilina
PSČ:010 01
Adresa:Kamenná 20
Telefón:+421910114000
E-mail:obchod@kodas-systems.sk
Kontakt:Michal Krištofík
Okresného súdu Žilina Vložka číslo: 57113/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39