Kontakty

Predajca

Názov:KODAS systems, s.r.o.
IČO:46772103
DIČ:2023578744
IČ DPH:SK2023578744
Mesto:Žilina
PSČ:010 01
Adresa:Kamenná 20
Telefón:+421903033534
E-mail:obchod@kodas-systems.sk
Kontakt:Michal Krištofík

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 041/7632 130
Fax:
  • 041/ 7632 139